Netwerk

Bewust Leiderschap

The multiplying power of many hearts.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde
werkt transformerend
naar alles en iedereen om ons heen.

Wanneer mensen hun bewustzijn ontwikkelen
en vanuit dit verfijnde niveau in zichzelf
de verbinding opzoeken met anderen,
ontstaat er een bewust krachtenveld
van vele unieke harten.

Vanuit bewuste belangen en intenties,
heeft dit krachtenveld de potentie
nieuwe vormen van liefdevolle creatie
op aarde te manifesteren.

Bewuste Leiders die in verbinding met elkaar hun unieke innovaties in de wereld zetten.

Bewust Leiderschap, catch on you

Zojuist ben je onze webpagina binnen gesurft; we heten je van harte welkom.

Het is onze intentie jou te informeren, door de de ins & outs van het netwerk Bewust Leiderschap op heldere wijze uiteen te zetten.

Zoals je leest en verder kan gaan ontdekken hebben wij met dit netwerk een platvorm gecreëerd voor ‘Bewuste Leiders’. Daarmee bedoelen we gewone alledaagse mensen, die gekozen hebben hun bewustzijn te ontwikkelen naar de meer verfijnde niveaus in zichzelf, voorbij angst & emotionele strijd. Iets wat voor een ieder die dat wenst binnen bereik ligt.

Bewuste Leiders begrijpen de essentie van creatie, ze weten wie ze zijn en kunnen hun begaafdheid inzetten, om hun intenties manifest te maken. Ze hebben inzicht en ervaring in hoe het menselijk systeem werkt en voelen de vrijheid daar naar te handelen. Bovenal hebben zij de intentie onvoorwaardelijke liefde te zijn en te leven.

Bewust Leiderschap

Bewust Leiderschap is het vermogen om, op een bewuste wijze, leiding te kunnen nemen over de verschillende aspecten van ‘het wezen dat je bent’. Zodat je vanuit onvoorwaardelijke liefde de visie die je hebt, kunt manifesteren in je leven.

Bewuste Leiders

Bewuste Leiders zijn gewone alledaagse mensen, die er voor gekozen hebben om hun bewustzijn te ontwikkelen naar de meer verfijnde niveaus in zichzelf. Iets wat voor een ieder die dat wenst binnen bereik ligt.

Ode aan de Bewuste Leider

Bewuste Leiders zijn mensen die te midden van het maaiveld hun nek uitsteken.  Dit alleen al vanwege de moed die ze hebben zichzelf te ontwikkelen. Dat mag zo zijn voordelen hebben, de zon schijnt er bijvoorbeeld, maar het kan er ook wel eens ‘alleen’ aanvoelen. Met name daar waar het gaat om het uitdragen van een unieke begaafdheid en een eigen visie.

Het creëren van een bewust krachtenveld van gelijkgestemden biedt in deze een hartelijk soelaas voor het uitwisselen van kennis, ervaring & unieke know-how; samen optrekken waar gewenst; het organiseren van activiteiten voor elkaar en naar buiten toe;  het creëren van zichtbaarheid voor hen die dat willen, het gebruik kunnen maken van elkaars expertise en nog veel meer.

Wie kun je hier ontmoeten

De mensen die je via deze site kunt ontmoeten, hebben vanuit hun visie en belangen de intentie; een unieke bijdrage te leveren in dit creërende veld van onvoorwaardelijke liefde.

Het is dit, wat hen verbindt.

Zoals je zult zien zijn het mensen, bedrijvig in allerlei verschillende domeinen van de samenleving, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Wat hen uniek maakt is de specifieke know-how die zij meebrengen en hun visie op datgene waar zij als mens bewegen of werkzaam zijn.

De nieuwsbrief

Ben je geïnteresseerd in thema’s die te maken hebben met Bewust Leiderschap? Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van de plannen, ideeën en ontwikkelingen rondom ons netwerk? Ongeveer 6 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Hier kun je je daarvoor aanmelden.